Главная » Cпециалисты » Специалисты консультационного отделения

Специалисты консультационного отделения

21_01_2016_IMG_03

Марухно Ирина Сергеевна

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, эндоскопист. В 2003 году окончила медицинский факультет Национального медицинского университета им. О.О.Богомольца по специальности "врачебное дело". В 2004 году окончила интернатуру по специальности "терапия". Опыт работы: 14 лет стажа работы. Образование: 1997 – 2003гг НМУ им. О.О.Богомольца. 2003 – 2004гг интернатура по специальности «терапия». 2004 – 2006гг клиническая ординатура (кафедра госпитальной терапии №2 НМУ им. О.О.Богомольца на базе больницы водников и госпиталя МВД Украины). 2006 – 2009гг очная аспирантура (кафедра гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО им. П.Л.Шупика. 2009 – 2014гг ассистент кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО им. П.Л.Шупика. Научная степень: кандидат медицинских наук (с 2010г.). Лечение заболеваний: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), синдром диспепсии, гастрит, дуоденит, эрозии желудка и лДПК, язвенная болезнь желудка и лДПК, дисфункция желчного пузыря, холецистит, желчекаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром (ПХЭС), панкреатит, гепатиты различной этиологии, энтерит, колиты, синдром дисбиоза кишечника, синдром раздраженного кишечника (СРК).
Кулаков Сергей Владимирович

Кулаков Сергей Владимирович

пульмонолог, фтизіатр, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук з 1989 року, автор 31 друкованої роботи,3 винаходів, більше ніж 100рацпропозицій. Володіє сучасними методами діагностики та лікування захворювань органів дихання. Член Українських асоціації лікарів – пульмонологів, фтизіатрів та алергологів, делегат з’їздів фтизіатрів та алергологів України, учасник національних астма-конгресів, багатьох конференції та семінарів з діагностики та лікування захворювань органів дихання. Закінчив 3-місячні курси зі спеціалізації з рефлексотерапії  в КМАПО ім. П.Л.Шупика. В 1993 році протягом двох місяців стажувався у м. Бордо (Франція), в 1994 році працював лікарем - пуль монологом в м. Будапешті (Угорщина).
Портнова Анна Борисовна

Портнова Анна Борисовна

 В 2002 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа В 2003 році закінчила інтернатуру в КМАПО ім. П.Л. Шупіка за спеціальністю терапія В 2003 році закінчила спеціалізацію з ендокринології в КМАПО ім. П.Л. Шупіка 2005 рік- курси ТУ «Вибрані питання з клінічної ендокринології» в КМАПО ім. П.Л. Шупіка 2010 рік- курси ТУ «Діагностика та лікування метаболічного синдрому» в КМАПО ім. П.Л. Шупіка 2011 рік –учасник III Ukrainian EASD Postgraduate Course м. Одеса В 2011 році отримала 1 категорію за спеціальністю ендокринологія 2013 рік -учасник V Ukrainian EASD Postgraduate Course м. Львів Стаж  за спеціальністю ендокринологія -11 років Дійсний член Української діабетологічної асоціації Дійсний член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини Володіє сучасними методами лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету, навчанням пацієнтів із цукровим діабетом принципам самоконтролю, дієтотерапії. Проводить ранню діагностику, лікування й профілактику захворювань щитоподібної залози, метаболічного синдрому, гіпоталамічного синдрому та ін. .захворювань ендокринної системи.
Гончарова Юлия Владимировна

Гончарова Юлия Владимировна

врач-гастроэнтеролог высшей категории. Стаж работы по специальности – 27 лет. В 1976 г. закончила Свердловский медицинский институт. В 1994 г. закончила курсы в Республиканской научной школе нетрадиционной терапии при АМНУ по специальностям: иридодиагностика, гомеопатия, фитотерапия. В 1995 г. прошла курс обучения и получила диплом Академии народной медицины по специальности биоэнерготерапевта высшей категории, а также прослушала курс лекций и получила сертификат на право применения методики нейтрализации колебаний (по методу доктора Шнайдера). В 1996 г. прошла курсы на кафедре гастроэнтерологии и диетпитания в НМАПО шимени П.А.Шупика. В 1997 г. прошла курсы повышения квалификации по методу информационной терапии А.Шнайдера в Германии и получила соответствующий сертификат. Основное направление деятельности – прийом, консультирование, курация пациентов с патологией пищеварительной системы, такой, как гастриты, гастроэнтериты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты, энтероколиты, патология жёлчного пузыря и жёлчевыводящих протоков, поджелудочной железы, синдром раздражённого толстого кишечника, дисбиоз кишечника, гепатиты различной этиологии
Трихліб Володимир Іванович

Трихліб Володимир Іванович

Трихліб Володимир Іванович – лікар - інфекціоніст вищої категорії, д.мед.н. Лікарську освіту здобув у Військово-мед. акад. ім. С.М. Кірова (1978-84); 1990-93 – факультет керівного складу в цій же установі. Віхи професійної роботи: 1984-93 – служба у військових частинах на різних посадах; з 1993 – ординатор, ст. ординатор, начальник відділення у Головному військово-медичному клінічному центрі «Головному військовому клінічному госпіталі» Міністерства оборони України, м. Київ; з 2003 по 2013 рр. – начальник клініки інфекційних хвороб ГВМКЦ «ГВКГ», Головний інфекціоніст МО України. Автор 186 праць і 6 винаходів. Напрямок наукової роботи: інтенсивна терапія інфекційних захворювань; профілактика і лікування тропічних інфекцій; патогенез і лікування малярії; організація надання медичної допомоги інфекційним хворим у Збройних Силах України; підвищення ефективності вакцинації. Під час військової служби неоднарозово брав участь у ліквідації спалахів інфекційних захворювань («дитячих» інфекцій, гострих кишкових інфекцій, дифтерії, гепатитів, єрсиніозу тощо). З метою вивчення особливостей військової служби миротворців, їх інфекційної захворюваності перебував у відрядженнях в країнах Африки. Завдяки його розробкам, організованій ним системі надання медичної допомоги інфекційним хворим, серед миротворців не було летальних випадків, спричинених інфекційними хворобами. Має великий досвід в лікуванні, діагностиці, профілактиці багатьох інфекційних захворювань (вірусних гепатитів (в т.ч. хронічних вірусних гепатитів «В» та «С» з застосуванням сучасних методів лікування, зокрема пігельованих інтерферонів, рибовірину, телбівудину, віктрелісу та ін.), малярії, гострих кишкових інфекцій, кору, вітряної віспи, єрсиніозу, епідемічного паротиту, герпетичних інфекцій, гельмінтозів та інших, котрі зустрічаються як в Україні, так і за її межами).
Шаповалова фото

Шаповалова Светлана Геннадиевна

Врач-кардиолог высшей квалификационной категории. Стаж работы по специальности «Кардиология» 15 лет. В 1999 году окончила Луганский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. С 1999 по 2000 год – интернатура по специальности терапия. В 2004 году - специализация по кардиологии в ХМАПО. С 2011 года – высшая квалификационная категория по специальности «Кардиология». В 2014 году – курсы ТУ «Амбулаторное мониторирование ЭКГ» в НМАПО им. П.Л. Шупіка. С 2000 по 2011 год работала врачом кардиологического отделения Луганской городской клинической больницы №1. С 2011 по 2014 год – врач-кардіолог отделения для больных инфарктом миокарда Луганской областной клинической больницы. С 2014 года по настоящее время – врач – кардиолог консультативного отделения Центральной поликлиники МВД України. Автор 9 научных работ, 1 рационализаторского предложения. Ежегодно принимает участие в работе Национального конгресса кардиологов Украини, Национального конгресса «Человек и лекарство – Украина», Национального конгресса врачей внутренней медицини, наукочно-практических конференциях. Владеет современными методами диагностики и лечения ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, сердечной недостаточности.
21_01_2016_IMG_03

Сонина Дарья Дмитриевна

В 2012 году с отличием закончила ГУ «Луганский государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело». В 2014 году закончила интернатуру по специальности «Терапия» на базе «Луганский государственный медицинский университет» и получила специализацию «Эндокринология» на базе НМАПО им. П.Л. Шупика. Так же в 2014 году прошла курсы ТУ «Осложнения диабета, диабетическая полинейропатия, диабетическая стопа». Иммет ряд публикаций в специализированных изданиях на темы: «Эффективность Престариума и Бипрестариума в комплексной терапии больных с метаболическим синдромом», «Метаболические изменения в острой стадии инфаркта миокарда у больных с сахарным диабетом 1 типа», «Снижение риска развития ранних осложнений у больных с инфарктом миокарда в сочетании с сахарным диабетом 2 типа», «Диагностика кардиоваскулярной автономной нейропатии у больных с сахарным диабетом 2 типа и инфарктом миокарда», «Способ симптоматического лечения полинейропатии у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа» и т.д., и одну публикацию на тему «Aqut miocardial infarction in patients with diabetes mellitus tipe 1»(Прага, 2011 год). Является действующим членом «Украинской организации изучения боли».