ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МВС УКРАЇНИ

Політика в сфері якості

 

Основою Політики в сфері якості Центральної поліклініки МВС України є орієнтація  на користувача  та  надання  медичних послуг високої якості.

Якість медичних послуг досягається:

–      за рахунок використання сучасного медичного обладнання;

–      здійснення заходів щодо забезпечення постійного підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу шляхом:

  • проведення навчання при впровадженні нових засобів медичного діагностування;
  • постійного проведення семінарів медичного персоналу ЦП з питань ознайомлення з сучасними досягненнями в галузі медицини;
  • постійної участі у наукових заходах;

–      впровадженням  нових ефективних методів діагностування та лікування;

–      опрацюванням та впровадженням новітніх інформаційних технологій організації процесу планування та медичного обслуговування;

–      здійснення контролю за проведенням лікування пацієнтів з використанням інформаційних технологій та баз даних;

–      впровадженням комплексу заходів щодо забезпечення особистої відповідальності персоналу, керівників відділень та кабінетів за організацію робіт з медичного обслуговування;

–      впровадженням комплексу заходів та методів керування системою якості у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, здійснення постійного контролю за підвищенням результативності роботи системи якості;

 

Впровадженням комплексу заходів щодо отримання кінцевого результату в інтересах користувачів поліклініки:

–      проведенням постійного вивчення потреб пацієнтів, здійснення комплексу заходів щодо реалізації потреб пацієнтів шляхом впровадження необхідного медичного обладнання та відповідних фахівців;

–      забезпеченням високої культури роботи з пацієнтами з боку персоналу поліклініки;

–      здійсненням заходів щодо забезпечення швидкого реагування на запити пацієнтів;

    Начальник Центральної поліклініки МВС України

                                                                                                        Гладуш Т.І.